13 september 1917 donderdag Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 14-09-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 14-09-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

No. 392. – 15. september 1917.*
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generalgouvemeur in België, heb ik, overeenkomstig de verordeningen van 29 augustus 1916 en van 15 april 1917 over de liquidaties van vijandelijke ondernemingen {Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België Nr, 263 van 13 September 1916 en Nr. 335 van 19 April 1917), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van de firma A, Catteaux et R. Guelton, Masuistraat 220, te Brussel. De heer eerste-luitenant Coeler, Krijgsschool te Brussel, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere irislichtingen, Brussel, 7 September 1917,

Ruines Dixmuide kanaal Handzame en observatiepost

Advertenties