11 september 1917 dijnsdag Sint niklaas

Dezen nacht is na een maand hier te zijn geweest, het Duitsch infanterieregiment naar “t front vertrokken: zoodat we hier nog enkel de Duitsche bezetting hier hebben.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 14-09-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 14-09-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

No. 392. – 15. SEPTEMBER 1917.*
Bekendmaking betreffende de verlenging van den termijn van indiening der aangiften van het roerend vermogen, welke op het belastingjaar 1911 betrekking hebben (voor Vlaanderen en Wallonië).
Op grond van artikel 71 der verordening van 29 Jul 1917, waarbij een belasting op het roerend vermogen wordt gevestigd (Wet- en Verordeningsblad nr. 376, bladz. 4249 en volg.), verleng ik bij deze tot den 31 october 1917, voor het bezette gedeelte van België, dat van het Gouvernement- Generaal afhangt, den termijn voor het belastingjaar 1917, bij het eerste lid van artikel 67 vastgesteld voor het indienen der bij hoger bedoelde verordening voorgeschreven aangiften. Met afwijking van het tweede lid van artikel 67, wordt de hij artikel 46 der verordening voorgeschreven bekendmaking voor het belastingjaar 1917 in den loop van de maand September 1917 gedaan. Brussel, den 5 September 1917

Advertenties