1 september 1917 zaterdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 31-08-2017 geen gedichtenblog
tot en met 01-09-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen

No. 385. – 27. AUGUST 1917.

MINISTERIE VAN WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN. BESTUUR VAN HET MIDDELBAAR ONDERWIJS.
lijst van de leden der jury’s belast met het afnemen der toegangs- en overgangsexamens in de Rijks Middelbare normaalscholen en van de proeven voorbereidend tot het examen van kandidaat-leraar en van kandidate-lerares bij het middelbaar onderwijs van den lageren graad.
ZITTING VAN 1917. Jury zetelende in de Rijks middelbare normaalschool te Gent; Voorzitter : Mr. Dr. Habets, opziener van het middelbaar onderwijs, 37 I. Toegangsexamen en eerste voorbereidende proef.
Leden : H.H. RoegierSj bestuurder der normaalschool,
L. Lamhrecht leraar aan de normaalschool.
G. LambrechtSf id. Van Rijn, id.
De SorgheTy id.
Hermanney id. IL
Overgangsexamen van het eerste naar het tweede jaar en 2e voorbereidende proef. H.H. Roegiers, voornoemd
E. H. Van de Velde leraar in den godsdienst aan de normaalschool.
L. Lambrechts voornoemd.
Van Hauwaerty id.
Van Rijn, id.
Daeleman, leraar aan de normaalschool.
De Sorgher, id.
G. LamhrechiSy id.
WijgaertSf id,
Hermanne, id.
Jury zetelende in de middelbare meisjes normaalschool te Brussel Toegangsexamen en overgangsexamen : 1 ste en 2e voorbereidende proeven.
Voorzitter : Mr. Meert algemeen bestuurder van het middelbaar onderwijs.
Leden : Beschikking (voor Vlaanderen).
Art, 1. De jury, die dit jaar belast is tot het afnemen van het examen van leraar en lerares in het tekenen bij het middelhaar onderwijs, is als volgt samengesteld :
Voor namen zie hiervoor.

Art, 2. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen is gemachtigd te zorgen voor de plaatsvervanging van afwezige leden, alsook voor de aanvulling van de jury.

Art. 3. De jury verkiest in haar schoot een secretaris.

Art. 4. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen is belast met de uitvoering van deze beschikking, Brussel, den 25n Augustus 1917,

No. 386. – 30. AUGUST 1917.
Beschikking betreffende de jury’s voor het afnemen van het onderwijzers- en onderwijzeressenexamen. De jury s voor het afnemen van het onderwijzersexamen samengesteld bij beschikking Illa 206 van 23 Augustus 1917, zijn vervangen door de hiernavolgende : Voor namen zie hiervoor,
Brussel, den 25n Augustus 1917,
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

postkaart de ruines van nieuwpoort

Advertenties