24 juli 1917 dijnsdag Sint Niklaas

We zijn reeds 1 jaar gouvernementsgebied.
Inlands vet kost 18 à 20 fr: de kgr.
Patatten 0,60 fr: tegenwoordig de kgr.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 23-07-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
19170724 – De Russen wijken in Galicië; de soldaten weigeren te vechten. Tarnopol door de Centralen bezet.
vervolg tabaksverordening verordeningen

§ 4. Art. 1, Inlandse, onbewerkte tabak uit het oogst jaar 1916 of uit vroegere oogstjaren is aan het accijnsbedrag onderworpen op voet van 90frank de 100 kg., ook wanneer de tabak tot het eigen verbruik van den planter bestemd is. Zover het accijnsrecht voor dergelijke tabak reeds volgens de wet van 17 April 1896 betaald werd, wordt het betaald accijnsbedrag afgerekend.

Art 2, Wie hij het in werking treden van deze Verordening tabak van de in art 1 bepaalde soort in bezit of in bewaring heeft, is verplicht deze tabak ten laatste op 25 Juli 1917 schriftelijk aan te geven hij den bevoegden ontvanger der accijnzen en terzelfder tijd den accijns volgens art 1 te betalen.

Art. 3. Het Beheer der accijnzen is gemachtigd zich van de juistheid der aangifte te overtuigen. De bezitter van de tabak is hierbij verplicht de nodige inlichtingen en behulpzaamheid te verstrekken en moet ook, indien hij daartoe wordt verzocht het voor het nawegen vereiste gereedschap verschaffen. Wordt hij het onderzoek der aangiften bevonden, dat te weinig accijnsrecht werd betaald dan is het aanvullend bedrag binnen drie dagen na de uitvaardiging van de waarschuwing te betalen. Te veel betaalde bedragen worden teruggegeven.

Art. 4. Wie in de hij art. 2 voorziene aangifte onnauwkeurige gegevens verstrekt of wie verzuimt deze aangifte binnen de voorgeschreven termijn te doen, wordt gestraft met een boete, belopende tienmaal het bedrag van het daardoor ontdoken accijnsrecht. Is de boete niet invorderhaar, dan wordt zij vervangen door een gevangenisstraf van 3 maanden tot 2 jaar. Naast de uitgesproken straf zal tot de verbeurdverklaring van de in aanmerking komende tabak of, bijaldien zulks niet uitvoerhaar is, tot het betalen van de waarde er van veroordeeld worden. Andere overtredingen van de bepalingen van art. l tot 3of van de daartoe uitgevaardigde uitvoeringsvoorschriften, worden in elk afzonderlijk geval gestraft met een boete van 50 tot 2.000 frank of, bijaldien deze niet invorderhaar is, met 8 dagen tot 6 maanden gevangenis. Kan het bedrag van het ontdoken accijnsrecht in de hij het le lid voorziene gevallen niet worden vastgesteld, zo zal de boete in elk afzonderlijk geval 2.000 frank bedragen. Naast de uitgesproken straf blijft bovendien het accijnsrecht te betalen.

§ 5. De leider van de afdeling van Financiën is belast met het uitvaardigen van de uitvoeringsbepalingen die met het oog of de uitvoering van deze Verordening nodig zijn,
Brussel, den 14n juli 1917,
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (is dezelfde als gisteren)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s