23 juli 1917 maandag. Sint Niklaas

Geen nieuws

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 23-07-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC

Verordeningen

Art. 27. Het accijnsrecht, volgens hetwelk de straf te berekenen is, wordt vastgesteld volgens de hoeveelheid en het gewicht van de tabak die niet bijtijds ter ambtelijke weging gebracht werd (art. 24, cijfer 2) of die het voorwerp uitmaakt van de ontduiking of van het verzuim. Zover het tot de vaststelling van het ontdoken accijnsbedrag nodig is de hoeveelheid van de op één of meer percelen grond verbouwde tabak te bepalen, wordt, bij gebrek aan andere voldoende grondslagen, het hoogste bedrag berekend, dat naar verhouding van de oppervlakte voor het betrokken jaar vastgesteld werd op een tabaksland gelegen in hetzelfde of in het aangrenzend gebied. Eveneens wordt, zover de vaststelling van het gewicht niet anders geschieden kan, tot grondslag aangenomen het hoogste gemiddeld gewicht, dat voor de opbrengst van een planterij, gelegen in hetzelfde of in het aangrenzend gebied, door ambtelijke weging vastgesteld werd.

Art. 28. Kan het bedrag van den ontdoken accijns op generlei wijze vastgesteld worden, zo komt in plaats van het tienvoudig bedrag der belasting, een boete van 50 tot 4.000 frank. Wie het verbod van artikel 21 overtreedt, wordt met dezelfde boete gestraft.

Art. 29. Wie poogt een vergoeding op den accijns te bekomen die in Het geheel niet, of slechts voor een kleinere hoeveelheid te verrechtvaardigen is, wordt gestraft met een boete ten belope van het tienvoudig bedrag van de ten onrechte gevorderde vergoeding.

Ordestraffen.
Art. 30. Wie de bepalingen van deze Verordening of de daartoe uitgevaardigde uitvoeringsbepalingen overtreedt, wordt zover de straf op de ontduiking niet toepasselijk is, met een ordestraf van 100 tot 200 frank gestraft. De accijnsdienst kan, naast de ordestraffen, door dwangmaatregelen, en wel door bedreiging en oplegging van boeten van ten hoogste 400 frank, de voorschriften over de behandeling van tabaksplanten en de verpakking van de tabak doen nakomen, alsook op kosten van de nalatigen het nodige doen uitvoeren.

Verantwoordelijkheid van de lastgevers voor de door hun lasthebbers opgelopen boeten.
Art. 31. Tabaksplanters en degenen waarop de wettelijke verplichtingen van den tabaksplanter zijn overgegaan, alsmede tabakshandelaars, kommissionarissen, makelaars en fabrikanten zijn als gezamenlijke schuldenaars aansprakelijk voor de boeten. die krachtens deze Verordening opgelopen werden door hun beheerders, bedienden, echtgenoten, kinderen en dienstboden, of door om het even welke personen, die bij hen in dienst of in dagloon zijn, of gewoonlijk bij de familie verblijvend alsmede voor de rechten en de ontstane proceskosten. Wordt bewezen dat de overtreding buiten hun weten bedreven is, zo zijn zij slechts voor de accijnsrechten aansprakelijk. Tabaksplanters en degenen waarop de wettelijke verplichtingen der tabaksplanters zijn overgegaan, blijven, betreffende de door hen ter weging te brengen tabak, onder alle opzichten aansprakelijk voor het accijnsrecht dat achterhouden werd ten gevolge van een ongeoorloofde verrichting of van een verzuim van bovengemelde personen, waarvoor zij verantwoordelijk zijn, zover dat recht van de eigenlijke schuldigen niet kan ingevorderd worden,

Omzetting der boeten in gevangenisstraffen.
Art. 32, Ingeval de boete niet invorderbaar is, wordt zij omgezet in een gevangenisstraf, die voor een eerste geval van ontduiking van 3 tot 6 maanden en voor de ordestraffen, van één dag tot 3 maanden bedraagt.

§ 2, De voorschriften van hoofdstuk III van de wet van 17 April 1896 zijn opgeheven. De voorschriften van hoofdstuk IX van bedoelde wet blijven slechts zover van kracht, als zij betrekking hebben op onbewerkte tabak, en zijn overigens opgeheven,

§ 3. De voorschriften van hoofdstukken IV V, Vbis VII,
VIII en X van de wet van 17 April 1896 blijven, zover zij niet in strijd zijn met de bepalingen van deze Verordening, van kracht.
deze affiches is nog niet aangeleverd ontbreekt door het KOKW

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s