22 juli 1917 zondag Sint Niklaas

We betalen ’t vleesch tegen 11,50 fr: de kgr.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 23-07-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen

Voor de accijnsrechten gekweten zijn word volgens de nadere bepaling van den accijnsdienst een vergoeding op het accijnsrecht toegestaan bijaldien de uitvoer onder toezicht van den dienst der accijnzen geschiedt Bij den uitvoer van groene bladeren, van ganse tabaksribben en van afval van tabak wordt geen vergoeding toegestaan.

Strafbepalingen ; betiteling der ontduiking.
Art. 24. Wie zich aan de betaling poogt te onttrekken van het hij deze Verordening op de inlandse tabak vastgesteld accijnsrecht, maakt zich plichtig aan ontduiking.

Maakt zich inzonderheid plichtig aan ontduiking :
1) wie verzuimt bijtijds de hij artikel 6 voorziene aangifte betreffende alle of afzonderlijke met tabak beplante percelen te doen ,’
2) me zich niet kwijt van de verplichting, de tabak die aan het accijnsrecht onderworpen is, ter ambtelijke weging te brengen.

Art. 25. Onderstaande gevallen zijn gelijkgesteld met de ontduiking van het te betalen accijnsrecht :
1) wanneer tijdens de hij artikel 11, cijfer 1, voorziene ambtelijke opneming van het door ongeval berokkend verlies, de voorhanden zijnde hoeveelheid verbouwde tabak niet volledig wordt aangegeven ;
2) wanneer de tabaksplanter voor 1 Maart van het jaar volgend op het oogstjaar, de gewonnen tabak of een gedeelte er van in strijd met de bepaling van artikel 13 van de hand doet ;
3) wanneer de tabaksplanter de bijzondere bepalingen, betreffende de behandeling der tabaksplanterijen overtreedt;
4) wanneer over inlandse tabak, voor den uitvoer waarvan over de tolgrens van ambtelijke zijde het nodige werd gedaan, naar eigen goeddunken beschikt wordt voordat de uitvoer heeft plaats gehad (art. 13) ;
5) wanneer inlandse tabak, waarvoor de accijnsrechten niet gekweten werden, zonder de voorgeschreven kennisgeving, uit de bergplaats verwijderd wordt, zover in zulk geval de straf (op de tolontduiking niet toepasselijk is.

Straf op de ontduiking.
Art. 26. Het ontduiken van het accijnsrecht (art. 24 en 25) wordt gestraft met een boete ten belope van het tiendubbel bedrag der geschonden rechten. Naast de boeten blijven de rechten te betalen. Wordt tijdens de vervolging van een rechtsontduiking vastgesteld dat het perceel grond, waarop de betreffende tabak verbouwd werd, niet aangegeven is (art. 24, cijfer 1), zo zal tegen dezelfden overtreder slechts één ontduikingsstraf uitgesproken worden, en wel ingevolge de feiten waarop de hoogste straf is voorzien.
affiches uit de collectie KOKW
rechten op tabak strafbepalingen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s