13 juli 1917 vrijdag Sint Niklaas

Het Duitsche Polizei Büro is weêrom ingericht op de Groote Markt in het huis van Mr Boenders.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 13-07-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 13-07-1917 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

gekende postkaart grote markt met Duitse kanonnen  niet in eigen bezit  (Etienne Verhulst)