12 juli 1917 donderdag Sint Niklaas

s
We koopen nieuwe patatten aan 0,80 fr: de kgr.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

Door Raphael overgeschreven uit NRC
19170712 – Voordelen der Duitsers bij Nieuwpoort 1200 gevangenen.

tot en met 13-07-1917 geen verordeningen

affiches uit de collectie KOKW
19170609 Bijvoegsel Stapelopneming en handel in weefsels gemaakte en gebreide goederen en lintwaren