8 juli 1917 zondag Sint Niklaas

Leonie Lentacker heeft eene verkoudheid in ’t hoofd.
Wij krijgen 1 kgr nieuwe patatten in den stadswinkel per man aan 0.30 fr: de kgr.
J.Lentacker trekt 12 fr: van Mechelen -Terneuzen over Juni.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 09-07-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 08-07-1917 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19170707 3 in beslagneming metalen gebruiksvoorwerpen voorraden WOI-488