7 juli 1917 zaterdag. Sint Niklaas

s

Wij eeten voor de eerste maal nieuwe aardappelen aan 1,00 fr: de kgr
De bewoners van Hof- Plezant- Anker- O.L.Vrouwstraat en O.L.Vrouwplaats moeten per huisgezin elk 2 matrassen en 2 handdoeken bezorgen ten stadhuize voor Duitschers die verwacht worden. Deze matrassen 1000 in getal worden in de verschillende zalen der stad gelegd.
Geeft men geene matrassen dan moet men zelf ten zijnen huize Duitschers logeeren.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 09-07-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 08-07-1917 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW
deel2 van 3 (deel1 ontbreekt)  19170707 in beslagneming metalen gebruiksvoorwerpen voorraden WOI-488