26 maart 1917 maandag Sint Niklaas

Marie gaat in het St Camillusgesticht tot Antwerpen betalen.
Ze betaald in het Gasthuis 456,00 fr.
Bij dokter Notteau 150,00 fr
Aan reizen 50,00 fr.
Samen voor Alberts 2de operatie: 656,00 fr.
Dokter Notteau zegt dat Albert longtering bij zijne tering op de ribben en ruggegraat onlangs heeft bijgekregen en zijn dagen zijn geteld.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

tot en met 28 3 1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC

No. 326. — 26. maart. 1917.
Verordening,
betreffende het van kracht worden van de wet van ^6 mei 1914.
Op grond van artikelen 9 en 10 bis der wet van 5 juni 1911, aangevuld door de wet van 26 mei 1914, op de ouderdomspensioenen ten bate der mijnwerkers, bepaal ik het navolgende :
Artikel 1. De bestaande gemeenschappelijke voorzorgskassen voor de mijnwerkers moeten, met ingang van 1 januari 1917, de verplichtingen nakomen, die hun zijn opgelegd bij de wet van 26 mei 1914, tot aanvulling van de wet van 5 juni 1911, op de ouderdomspensioenen ten bate der mijnwerkers. Het ministerie van Handel en Nijverheid zal de nodige aanwizigingen uitvaardigen voor de behandeling der nieuwe pensioensaanvragen.
Artikel 2. In afwijking van artikel 9, wordt de hoogste bijdrage, die de bij de voorzorgskassen aangesloten ondernemers moeten betalen, tot nader bericht en met terugwerkende kracht van 1 januari 1917 af, van 2,5 % van het werkloon op 3 % verhoogd.
Brussel, den 7n maart 1917.

No. 326. — 26. maart 1917. 219
Bekendmaking. **
Op grond mijner Verordening van 8 juli 1916 betreffende de Oogstkommissies, evenals der uitvoeringsbepalingen van 8 juli 1916 tot deze Verordening, heb ik, op voorstel der Centrale Oogstkommissie {Zentral-Ernte-Kommission) , de hoogste prijzen voor den verkoop van gedorst koren, meel, zemelen en brood voorshands als volgt vastgesteld :
voor tarwe uit stapelplaats of molen geleverd frank 48.88 frank per 100 kgr.
rogge uit stapelplaats of molen geleverd 28,95 frank per 100 kgr.
masteluin uit stapelplaats of molen 29,27 frank per 100 kgr.
ongepelde spelt uit stapelplaats of molen geleverd 25,78 frank per 100 kgr.
zemelen uit den molen geleverd . . .21,50 frank per 100 kgr.
tarwemeel aan bakkers of verbruikers geleverd 57,99 frank per 100 kgr.
roggemeel aan bakkers of verbruikers geleverd 35,45 frank per 100 kgr.
masteluinmeel aan bakkers of verbruikers geleverd 36,20 frank per 100 kgr.
tarwebrood aan verbruikers geleverd „ —.50 „ kgr.
Deze hoogste prijzen worden op 15 april van kracht.

De Provinciale Oogstkommissies {Provinzial-Emte-Kommissionen) zijn bevoegd, voor de omschrijving van afzonderlijke gemeenten, op verzoek of na raadpleging van de burgemeesters, telkens een lageren hoogsten prijs voor brood, tot het bereiden van roggemeel wordt gebruikt, vast te stellen.
Voor den verkoop van koren door de voortbrengers aan het Nationaal Hulp- en Voedingscomiteit, blijven de hoogste prijzen, vastgesteld in de uitvoeringsbepalingen tot de Verordening van 8 juni 1916, betreffende de Oogstkommissies, van kracht.
Brussel, den 23n maart 1917.

tot en met 15 3 1917 geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW

familie Waterschoot in betere tijden

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s