19 maart 1917 maandag. Sint Niklaas

Ons rantsoen brood wordt van heden af op 335 gram per persoon gebracht.
Dezen avond was op order van de Duitschers de stad in ’t donker dit tegen vliegersgevaar. Ten titel van proef!

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

overgeschreven uit NRC
19170319 – Chaulnes door de Fransen bezet, Ham door de Engelsen. 

tot en met 20 3 1917 geen verordeningen

affiches uit de collectie KOKW
19170319 tweede uitvoeringsvoorschrift inbeslagneming en gebruiken van gerst

Advertenties