9 maart 1917 vrijdag. Sint Niklaas

Op bevel der Duitschers moet van heden af alle avonden, de stad in ’t donker zijn. Vensters moeten dichtgemaakt enz. Hier en daar brand er een lantaarn. Wij gaan voor de 7 de maal naar Gaverland voor Albert s genezing beêwegen.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

tot en met 9 3 1917 geen verordeningen

tot en met 10 3 1917 geen nieuwe affiches

overgeschreven uit NRC
19170309 – Arles aan de Somme door de Engelsman bezet. 

kaartje door mijn moeder verstuurd naar haar ouders die toen op de Antwerpse steenweg woonden

Advertenties