31 october 1916 dinsdag Sint Niklaas

J.Lentacker trekt 80 franken van den Staat, in de Nat. Bank t/s. over de maand October, voor zijn zoon Edmond.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

niets overgeschreven uit NRC

No. 267. — 20. OKTOBER 1916.
BESCHIKKING.
Gezien artikel 12 der wet van 10 April 1890-3 Juli 1891 aangaande het toekennen der academische graden en het programma der Universiteitsexamens;
Gezien het koninklijk Besluit tot inrichting der aan de Gentse Universiteit toegevoegde scholen voor burgerlijke houwkunde, kunsten en fabriekwezen; Gezien het inrichtingsreglement van bedoelde scholen;
Overwegende dat de huidige omstandigheden, een afwijking van de artikelen 8 van gemeld besluit en 12 van vermeld reglement vorderen: Dp voorstel van den heer Beheerder-Opziener der Gentse Universiteit, bestuurder van de voorbereiden school voor burgerlijke bouwkunde: beschik ik:
De jury gelast met het afnemen in den zittijd der maand October 1916 van het ingangsexamen tot de voorbereidende school voor burgerlijke bouwkunde de (wettelijke graad) gehecht aan de Universiteit te Gent, is samengesteld als volgt: Voor de namen zie hierboven.

Herr E. Uaerens, Direktor der Schule fur burgerliehe Baukunde Vorsitzender.
Herr F. Brûlez, Universitàtsprofessor.
Herr F. A. Vollgraff, „
Herr Menzerath, „
Herr P. L. Tack,
Herr A. Vlamynck, Universitâtsdozent.

Naar keus der recipiendi, mag het examen afgelegd worden in het Nederlands of in het Frans, De heer Tack zal de leerlingen, die een Nederlands opstel maken, en de heer Menzerath deze die een Frans opstel maken ondervragen.
Art. 2. De jury benoemt, in haar midden, eene secretaris.
Art, 3. De zitting wordt op Maandag 30 October 1916, te 9 uur ’s morgens, in het gebouw der voorbereidende school, geopend. De inschrijvingen worden in gemelde school (Instituut der Plateaustraat, te Gent) aanvaard.
Art. 4. In geval een jurylid verhinderd is, zal de heer Beheerder-Opziener der Universiteit te Gent, bestuurder der voorhbreidende school van burgerlijke houwkunde, belast met de uitvoering van deze beschikking, in diens vervanging voorzien.
Brussel, den 11n Oktober 1916.
C. C. Illh 1038.

l’Evénement beelden versterkte Belgische kust

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s