28 october 1916 zaterdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

overgeschreven uit NRC
19161028 – N’en Engelschen mijnlegger in de Noordzee getorpedeerd en gezonken. Torpedoduitval der Duitschers in de Noordzee, 2 Engelsche en 2 Duitsche torpedobooten gezonken. 

Verordening *** betreffend huiden, vellen, leder en looistoffen.
Onder opheffing mijner Verordening van 20 November 1915 betreffend den handel in huiden van grootvee, kalf, schapen- en geitenvellen, looistoffen en leder (Wet- en Verordeningsblad nr. 145, bl. 1349) bepaal ik het navolgende:

§ 1. Al de stapels van hieronder vermelde waren, die op 15 Oktober 1916 binnen het gebied van het Generaal-Gouvernement voorhanden zijn moeten ten laatste op 1 November 1916 bij de Kriegsleder A. G kantoor te Brussel, Anspachlaan 29, aangegeven worden:
a) huiden van grootvee en paardenvellen, vellen van veulens, ponys en kalveren (zelfs wanneer slechts één stuk voorhanden is),
b) vellen van schapen, geiten en geitjes, wanneer meer dan 10 stuk van één zelfde soort voorhanden zijn,
c) konijne-, haze-, honde- en kattevellen, evenals ruwe vellen van allerhande wild, wanneer meer dan 25 stuk van één zelfde soort voorhanden zijn.
d) allerhande looigaar leder, indien de stapel meer dan 100 kg. bedraagt van elke soort, voor waren die per gewicht worden verkocht of, voor waren die per meter of per stuk worden verkocht, uit meer dan uit 30 stuk van elke soort bestaat; verder alle nog in de looi en huidevetterij of in bewerking zijnde leder.
e) looischors (run), looihout, looiextrakt en ((X)ijus.

§ 2. Alle personen en ondernemingen die op 15 Oktober 1916 waren der onder § 1 vermelde soort en in de aldaar aangeduide hoeveelheid in bewaring hebben, zijn verplicht aangifte te doen cm het even of zij van deze waren eigenaar zijn of niet.
Wie waren der onder § 1 vermelde soort in zijn lokalen heeft, zonder dat hij met de bewaring er van belast is, moet van de aanwezigheid dezer waren aan de „Kriegsleder A. G.”, kantoor te Brussel kennis geven.

§ 3. De belanghebbenden moeten hun aangifte ( § 2, lid 1) afzonderlijk volgens aard en soort, onder aanduiding van de hoeveelheid doen, op formulieren, die de „Kriegsleder A. G.”, kantoor te Brussel, daartoe kosteloos verkrijgbaar stelt. .
§ 4. Wie na den 15n Oktober 1916 waren van de onder § 1 vermelde soort en in de aldaar aangeduide hoeveelheid in bewaring krijgt, moet die ten laatste binnen 30 dagen op dezelfde wijze aangeven.
§ 5.Buiten de onder § § 6 en 7 voorziene gevallen, is elke rechtszakelijke beschikking over de aan te geven waren, alsook het overbrengen van deze waren van een plaats naar een andere verboden. Het is verboden op stuk te looien.

voorpagina la Baïonnette 10 1916

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s