26 october 1916 donderdag. Sint Niklaas

Geen nieuws (en dit voor de 3 volgende dagen)

Zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

niets overgeschreven uit NRC

No. 267. — 20. OKTOBER 1916.
Verordening *** betreffend de bestrijding van de razernij.
vervolg:
§ 6. Andere huisdieren dis honden en katten, die met razende of van razernij verdachte dieren, zeker of vermoedelijk in aanraking geweest zijn, maar nog geen verschijnselen van razernij vertonen, moeten onmiddellijk en zolang er gevaar bestaat, het is te zeggen: 6 maand voor paarden en runderen en 3 maand voor schapen en geiten, onder bewaking der politie geplaatst worden. Zolang zij geen verschijnselen van razernij vertonen, mogen zij benuttigd, ter weide gebracht en ge slacht worden. In geval van slachting moeten de gedeelten van het dier, die verdachte wonden of littekens vertonen, verwijderd worden, zodat zij geen gevaar meer opleveren. Zodra zich verschijnselen van razernij vertonen moet de bezitter of dezes vertegenwoordiger den burgemeester daarvan kennis geven. De § § 3, 4 en 5 zijn dan dienovereenkomstig op deze dieren van toepassing.

§ 7. Heeft een razende of van razernij verdachte hond los rondgelopen, zoo zijn de volgende schikkingen van kracht, welke door den bevoegden Gouverneur of Kommandant bij plakbrief ter kennis der bevolking zullen worden gebracht:
1. Al de honden van de binnen een kring van 15 km, om de besmette plaats gelegen gemeenten, hun grondgebied inbegrepen, moeten worden vastgelegd, aan de ketting gehouden of opgesloten.
2. Met vastleggen gelijkgesteld is het houden van den hond aan den leiband wanneer hij daarenboven een muilkorf draagt, die naar vorm en grootte van het dier past en die het bijten onmogelijk maakt,
3. Trekhonden mogen gebezigd worden, op voorwaarde dat zij vast ingespannen zijn en voorzien van een muilkorf, die aan het voorgeschreven model beantwoordt.
4. Het uitvoeren van honden buiten het gesperd gebied (kring van 15 km.), is alleen mits goedkeuring van den „Kreischef* toegelaten.
5. De „Kreischef* kan op bijzondere aanvraag het gebruiken van loslopende schapershonden tot het bewaken van kudden toestaan. Als kudde in dezen zin wordt beschouwd een verzameling van ten minste 6 dieren.
De honden die in strijd met deze Verordening los rondlopen, worden gevangen of, indien dit onmogelijk of gevaarlijk is, ter plaatse gedood. De gevangen honden, ook wanneer zij onverdacht zijn, worden eveneens afgemaakt, indien hun bezitter ze niet binnen 12 uur afgehaald heeft. Verder zullen op den bezitter van honden, die Jos rondlopen of niet voorzien zijn van een muilkorf volgens het voorgeschreven model, de onder § 13 vastgestelde strafbepalingen worden toegepast.

§ 8. De „Kreischef” kan voor de in den politiedienst gebezigde honden, evenals voor jachthonden, uitzonderingen toestaan voor den duur van het dienstgebruik.

§ 9. Is de plaats, waar een geval van razernij werd vastgesteld, minder dan 15 km. van de grens der provincie verwijderd, zoo moet het Gouvernement der aangrenzende Etappen-Inspektie verwittigd worden.

foto uit een weekblad uit 1916

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s