25 october woensdag 1916 Sint Niklaas

Er schiet zich hier in de kazerne een Duitscher voor den kop omdat hij in den bak mocht gaan zitten!

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

door Raphaël overgeschreven uit NRC
19161025 – Voor Verdun herneemt de Fransman het fort en het dorp Douaumont, de bosschen Chapitre en Chenois, de steengroeve van Houdraumont en neemt 5000 gevangenen.

No. 267. — 20. OKTOBER 1916.
Verordening *** betreffend de bestrijding van de razernij.
‘\
§ 1. Loslopende honden moeten voorzien zijn van een halshand met een penning, waarin het volgnummer van het hondenregister en de naam van de gemeente, waar de bezitter zijn woonplaats heeft, gepent staan. De penning moet hij kleine honden 2 cm., bij grotere soorten 3 cm. middellijn hebben; hij mag uit koper, uit blik of uit een legering van koper en zink vervaardigd zijn.
De bezitter ontvangt den penning van het gemeentebestuur wanneer hij zijn hond aangeeft. Hij is verplicht aangifte te doen binnen drie dagen na het van kracht worden dezer Verordening of na het aanschaffen van een hond.
Honden die geen penning dragen, worden beschouwd als honden zonder meester en behandeld aïs de honden bedoeld in het 2de lid van § 7. !

§ 2. Onverminderd de verplichting tot het dragen van een halshand en van een penning, moeten de honden, welke rondventers, marskramers, enz. begeleiden, hetzij personen die bedrijf rondtrekken (zigeuners) ten allentijde een muilkorf dragen of aan de keten liggen of aan den leiband gehouden worden.

§ 3. Wanneer een hond verdachte tekens van razernij vertoont, moet de bezitter hem onmiddellijk doden, of het dier in afwachting van het optreden van den burgemeester, die onverwijld moet verwittigd worden. in een veilige plaats opsluiten, die onbevoegden niet kunnen openen.

§ 4. De burgemeester moet onmiddellijk den bevoegden veearts verwittigen; zoo deze, na een ter plaatse gedaan onderzoek, vaststelt of vermoedt dat het om een geval van razernij gaat, geeft hij den “Kreischef” , den Gouvernementsveearts en den veeartstoeziener per telegram daarvan kennis.
De burgemeester moet het razend of het van razernij verdacht dier onmiddellijk laten doden. Hetzelfde geschiedt met alle honden en katten, waarvan bewezen is of vermoed wordt, dat zij met razende dieren in aanraking geweest zijn. In elk geval moeten alle honden en katten die zich binnen de besmette hoeve bevinden, gedood worden. Is een persoon door een van razernij verdachten hond geheten, zoo moet de hond, indien dit zonder gevaar kan geschieden, niet afgemaakt, maar tot de einduitkomst van het onderzoek door den aangenomen veearts opgesloten worden.

§ 5. De lijken van afgemaakte of gestorven razende of van razernij verdachte honden, moeten veilig bewaard en tegen den invloed van het weer beschut worden, totdat een veearts ze onderzocht heeft. Het is verboden zulke lijken te villen.

afbeelding pagina uit le miroir 24 09 1916

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s