24 oktober 1916 dinsdag. Sint Niklaas

Bruine zeep kost reeds 10 frank de kilo!

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

overgeschreven uit Nrc
19161024 – Rascova in Roumenië door de Centralen bezet.

vervolg onderrichting
Art. 6. Zijn er in een avondschool leerlingen met verschillende moedertaal ingeschreven, zo moet het schoolhoofd onmiddellijk na aanvang van het schooljaar, den kantonnalen schoolopziener in een verslag mededelen, hoeveel onder deze leerlingen in de verschillende leergangen komen en welke bijzondere klassen en afdelingen voor hen werden ingericht. De kantonnale schoolopziener moet een samenvatting dezer verslagen aan den hoofdopziener inzenden.

Art. 7. Gaat de leerling naar een andere avondschool over, zoo geeft het schoolhoofd aan hem of, zoo hij minderjarig is, aan het gezinshoofd, een getuigschrift betreffend de taal, waarin de betrokken leerling tot dan toe het avondschoolonderwijs genoten heeft. Het hoofd der nieuwe school is verplicht, bij de inschrijving van den leerling, het overleggen van dit getuigschrift te verlangen. Art. 8. Geen onderwijzer mag in een klas onderwijzen, zo hij de voor die klas voorgeschreven voertaal niet volkomen machtig is.

Art. 9. De leerboeken en leermiddelen voor de verschillende vakken moeten opgesteld zijn in de taal. die voor dit vak dis voertaal is voorzien. De getuigschriften omtrent het bezoek van de school de diploma’s en de certificaten, moeten opgesteld zijn in de voertaal van de klas, waartoe de leerling behoort. Hetzelfde geldt voor de schikkingen van het schoolbestuur en voor het schriftelijk verkeer met de leerlingen en met de ouders.
Art. 10. Worden vorenstaande bepalingen of de op grond er van genomen schikkingen van het school toezicht of van het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten niet nageleefd, zoo stelt de gemeente of het schoolbestuur er zich aan bloot, de staatsondersteuning geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Art. 11. De voorschriften van deze beschikking worden met aanvang van het schooljaar 1916/17 van kracht. Het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten Jean, in dringende gevallen, betreffend de uitvoering der bepaling van artikel 5, lid 8, uitstel verlenen.
Brussel, den 4n oktober 1916.
C. C. Ilisi 2733.

voopagina la Baïonnette 12 oktober 1916

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s