20 october 1916 vrijdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

overgeschreven uit NRC
19161020 – In de Doubroutcha moet de Roumeen opnieuw voor de Centralen wijken. 

No. 265. — 15 OKTOBER 1916.
VERORDENING. ***
aanvulling mijner Verordening van 16 September 1916 over de stapelaangifte van zwavel, zwavelhoudende grondstoffen, zwavelzuur, asbest, asbestfabricaten en natriumfluosilicaat (Wet- en Verordeningsblad, nr. 257, bl. 2671) bepaal ik het navolgende:

Art. 1. Al de stapels boraks (NaBO), die op 20 Oktober 1916 binnen het gebied van het Generaal-Gouvernement voorhanden zijn en meer dan 50 kg. bedragen, moeten ten laatste op 1 November 1916 bij het Hoofd van het burgerlijk bestuur, Afdeling voor handel en nijverheid, kantoor voor grondstoffen (Verwaltungschef Abteïlung fur Handel und Gewerbe, Rohstoffverwaltungsstelle), aangegeven worden.

Art. Voor het overige zijn de voorschriften uit voornoemde Verordening van 16 September 1916 op de aangifte van boraks en op het houden ter beschikking van de aangegeven stapels van toepassing.
Brussel, den 7n Oktober 1916.
C. C. IV A 15120.

afbeelding uit j’ai vu koningin Elisabeth bij kinderen van de slachtoffers van den Duits