18 october 1916 woensdag. Sint Niklaas

Niets aan te stippen.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

overgeschreven uit NRC
19161018 – Sailly Saillisel aan de Somme door de Fransman bezet.

vervolg onderrichting
f) vermelden of de machine een loodrechte of waterpas schijf heeft; aanduiden of zij een vervoerslede heeft voor het te bewerken stuk; enige aanduidingen omtrent de soort der uitvoerbare freeswerken.
g) vermelden of de machine op zich zelf staat dan wel aan den muur bevestigd, loodrecht, of waterpas is; de hoogste grootte der te boren gaten opgeven.
h) de grootste doorsnede en de diepte der gaten opgeven, vermelden of er een toestel tot het boren en groeven van wielnaven is.
i) enige aanduidingen geven omtrent de dikte en de lengte der spaken en hamerstelen die vervaardigd kunnen worden en het aantal stukken opgeven die tegelijkertijd kunnen vervaardigd worden,
k) de hoogte der spitsen en den afstand tusscn dezelve opgeven. 1) enige aanduidingen geven omtrent de soort en de grootte der te scherpen sagen, messen. frezen, enz. vermelden of de voortbeweging met de h and of automatisch geschiedt.
Voor Masse 4: a, b, c) de soort der pomp (enkel of meervoud werkend niet zuiger, plungerzuiger of met tegendruk, het vermogen in liter per uur, of, indien deze niet bekend voor a) en b) ; het aantal cilinders, de binnendoorsnee van de cilinders, de doorsnee van den zuiger, van de plungerzuiger en van de zuigerstang, de speelruimte van den zuiger; voor c); de binnendoorsnee van de zuig- en van de uitstromingsklep; verder voor a), b) en c); drukhoogte in meter, soort der drijfkracht, aantal wentelingen.
d) de soort der drijfkracht, het aantal wentelingen, hoogste bedrijfsdruk in atmosferen of mm. waterzuil opgeven; verder het aantal der cilinders en de binnendoorsnee der cilinders, de speelruimte van den zuiger en zoo mogelijk de luchtlevering per uur in m2, de binnendoorsnee van de zuig- en van de uitstromingsklep.
e) voor vleugelluchtverversers opgeven: of het a een tafel- of wand- of zoldering- .of muurluchtververser is; de soort der drijfkracht, het aantal wentelingen per minuut, de doorsnee van het vleugelrad, en den druk in mm. waterzuil vermelden; voor turbocompressoren het aantal wentelingen, de hoogste bedrijfsdruk, de doorsnee van de zuig- en uitstromingsklep en zoo mogelijk de leverbare hoeveelheid per uur in m2 opgeven. Voor klasse 5: aard van het materiaal opgeven, vermelden of er randen, handen en repen zijn, de binnendoorsnee, en de wanddikte aanduiden.
Voor klasse 6: korte aanduidingen geven (omtrent den bouw (waterpas of loodrecht), de trommel of katroldoorsnede, de dikte en het weerstandsvermogen van het touw of van de ketting, de draag- of trekkracht; indien deze onbekend zijn, de lengte van den arm der draaikruk, de doorsnee en de breedte der drijfriemschijf, de werkkracht en het aantal wentelingen der drijfmachine en de overdrachtsverhouding tussen drijfkracht en trommel opgeven.
 

vervolg serie Sint Camillus zaal d Antwerpen