17 october 1916 dinsdag. Sint Niklaas

Niets te melden.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

niets overgeschreven uit NRC

No. 265. — 15. oktober 1916 (als je dit leest is het duidelijk dat ze een catalogus maken voor de Duitse bedrijven zodat alles gestructureerd kan leeggeroofd worden

Uitvoeringsbepalingen bij de Verordening^ van 25 September 1916 GG. J. Illa No. 17090 16 betreffend de stapelopneming van machines met alle toebehoren. De aangiften moeten voor de machines in elk geval vermelden:
Bezitter, bergplaats, fabriekmerk (vervaardiger), ouderdom toestand, of de machinei al dan niet in gebruik is. Voor elke klasse moet een bijzonder meldingsblad worden gebruikt. Verder moet m£n:
Voor klasse 1: vermelden of de machines beweegbaar of onbeweegbaar zijn, de gemiddelde en hoogste werkkracht in PK., aantal: wentelingen per minuut, de overdruk in atmosferen, stookvlakte van den ketel in m^ aangeven.
Voor klasse 2: vermelden of door stoom of door elektriciteit gedreven worden; (in dit laatste geval, of zij hun stroom rechtstreeks uit een geleidingsnet of wel door middel van accumulatoren ontvangen); of de inrichting rechtstreeks voor het vervoer van personen of vrachten gebruikt kan worden (zoals dit h. V. het geval is hij personen- of vrachtmotorwagens), dan wel of dit alleen door middel van tussentoestellen mogelijk is (zoals, h. v., hij inrichtingen voor stoomploegen); het vermogen van den in de inrichting ingebouwde motor — hij stoomdrijfkracht, stookvlakte van den ketel en bedrijfsoverdrukking in atmosferen; — hij elektrische drijfkracht, stroomsoort en spanning, opgeven hoeveel personen- of vrachtwagens kunnen getrokken worden: verder het gewicht der zware kracht en de eigenlijke laadvlakte.

Voor Masse 3:
a) vermelden of de machines waterpas of loodrecht zijn; ook de doorsnede of de dikte en de breedte van het te zagen hout opgeven, hoogst mogelijk aantal zagen, breedte van het zaagblad; hij blokzagen, of de stam in de lengte of dwars gesneden wordt.
b) de middellijn van het vliegrad en de grootste breedte van het zaagblad, de grootste hoogte van de zaagsnede evenals den aard van het vermogen opgeven en vermelden of de machine waterpas of loodrecht is.
c) middellijn van het vliegrad en de grootste breedte van het zaagblad opgeven. d) de doorsnee van het zaagblad, de breedte en de lengte van de tafel opgeven en verwielden
of het gestel van ijzer of van hout is. Bij zoomzagen bovendien enige aanduidingen omtrent gestel, tafel en omtrent het vermogen geven; bij slingerzagen, of zij aan de zoldering, aan den grond of aan den muur vastgemaakt zijn, of zij ijzeren of houten ramen hebben; de lengte van het raam opgeven; by tuimelzagen de grootste te bereiken breedte en diepte der groeven; bij schrobzagen enige aanduidingen geven over de wijze van gebruik.
e) de breedte van het schaafmes, de breedte en de lengte van de tafel, het aantal der schijven en de soort van messen opgeven.
postkaart eigen bezit Sint Camillus Verbandkamer (in dit ziekenhuis verbleef de broer van Raphaël)