10 october 1916 dinsdag Sint Niklaas

De Duitschers zijn reeds twee volle jaren in St Nikolaas en nog geene uitkomst te zien.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

overgeschreven door Raphaël uit NRC
19161010 – De Hollandsche stoomer Blommersdijk door de Duitscher getorpedeerd. 

No. 264. — 12. OKTOBER 1916.

Verordening *** betreffende benuttiging van halfsuiker- en voederbeten, wortelen, rapen van elke soort en koolrapen. In aanvulling der Verordening van 13 Maart 1916 (Wet- en Verordeningsblad, bl. 1765) betreffend het branden van beten en stroop, verorden ik wat volgt:

Art. I. Het is verboden halfsuiker- en voedbeten, wortelen, rapen van elke soort en koolrapen, evenals gedeelten ervan in de nijverheid, zoowel in kleine als in grote ondernemingen, te benuttigen. Onder benuttiging in de nijverheid is ook het drogen en roosten van deze voortbrengselen te verstaan. Het roosten van voederbeten tot het verkrijgen van een koffiesurrogaat is toegelaten. Voor het overige is het Hoofd van het Burgerlijk Bestuur (Verwaltungschef) gemachtigd, uitzonderingen toe te staan.

Art. II. Overtredingen worden overeenkomstig de Verordening van 13 Maart 1916 gestraft.

Art. III. Bevoegd tot oordeelvellen zijn de Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers,
Brussel, den 6n Oktober 1916,
C. C. VII. 9438.

afbeelding uit de Manchester Guardian
wo1 Keizerlei Antwerpen 1914 zonder Boerentoren natuurlijk en verkeersarm lol