8 october 1916 zondag, Sint Niklaas

Mama gaat naar Antwerpen, Albert wandelt reeds (onderlijnd).
J. Lentacker heeft 12 frank van Mechelen Terneuzen over September.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

overgeschreven uit NRC
19161008 – Kroonstad in Zevenbergen door de Duitschers hernomen. 
19161008 – Le Sars aan de Somme door de Engelsman genomen. 

No. 259. — 29. SEPTEMBER 1916.
Te rekenen van 1 oktober 1916, zal het gedeelte van het Duits militair arrondissement Doornik, dat ten W. van den spoorweg Ronse—Leuze—Péruweh—Condé ligt, van de Etappeninspektie van het 6de leger afhangen.
Met ingang van dezelfden dag, zullen de gedeelten van bedoeld arrondissement, die tot het Generalgouvernement blijven behoren, het militair arrondissement Ath uitmaken. Het Hoofd van het voormalig arrondissement Doornik, zal den zetel van zijn beheer naar Ath overbrengen.
De bekendmaking van 19 december 1915 (la nr. 14881), in het Wet- en Verordeningsblad verschenen op bladzijde 1436, is dienovereenkomstig gewijzigd.
Brussel, den 27n september 1916.

afbeelding uit le Miroir septemeber 1916