29 april 1916 zaterdag Sint Niklaas

Niets aan te stippen.

niets overgeschreven uit NRC tot en met 2-5
zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

Op grond van art. 1 en 3 der Verordening van 8 April 1916, betreffend het wegbrengen en benuttiging van gestorven en tot menselijke voeding ongeschikte geslachte dieren en gedeelten van dieren (Wet- en Verordeningsblad nr. 202), wordt het volgende ter kennis gebracht:

Art. 1. Als inrichtingen voor krengbenuttiging (art. 1) gelden voorshands de vilderijen te:
Schoten bij Antwerpen
Deurne bij Diest
St. Pieters Jette bij Brussel
Sluize bij Tongeren
Vaux-sous-Chèvremont bij Luik
Laroche arrondissement Marche
Libramont provincie Luxemburg
Andenne provincie Namen
Châtelet bij Charleroi
Fayt-lez-Manage arrondissement Charleroi
Pont-Allant bij Maubeuge
Blaton provincie Henegouwen
Pecq bij Doornik.

Art. 2. De omschrijvingen ter inlevering van de onder 1 vermelde inrichtingen voor krengbenuttiging worden aïs volgt begrensd:
1. Inrichting voor krengbenuttiging Schoten:
a) arrondissement Antwerpen
b) arrondissement Mechelen
c) het gedeelte van het arrondissement Turnhout, ten W. der spoorlijn Lier-Herentals-Turnhout gelegen.

2. Inrichting voor krengbenuttiging Deurne:
a) het gedeelte van het arrondissement Turnhout, ten 0. der spoorlijn Lier-Herentals-Turnhout gelegen.
b) arrondissement Maaseik
c) de gedeelten der arrondissementen Hoei-Borgworm en Leuven, ten N.-O. der spoorlijn Mechelen-Leuven- Borgworm gelegen
d) het arrondissement Hasselt, behalve de ten Z. der gemeente Weier gelegen zuidspits en de gemeente Zutendaal.

3. Inrichting voor krengbenuttiging St. Pieters Jette : ,
a) arrondissement Brussel
b) arrondissement Nijvel
c) het gedeelte van het arrondissement Leuven, ten Z.-W. der spoorlijn Mechelen-Leuven-Borgworm gelegen.

4 Inrichting voor krengbenuttiging Sluize:
a) arrondissement Tongeren
b) gemeente Zutendaal en de ten Z. van Weier gelegen zuidspits van het arrondissement Hasselt.

5. Inrichting voor krengbenuttiging Vaux-sous Chèvremont :
a) arrondissement Luik
b) arrondissement Verviers, behalve de gemeenten Bra en Lierneux
c) het gedeelte van het arrondissement Hoei-Borgworm, dat ten 0. der lijn Boëlhe-Darion-Omal deze plaatsen inbegrepen), en ten 0. der spoorlijn Omal-Hoei-Clavier tot aan de provinciegrens in de nabijheid der plaats Bende, ligt.

6. Inrichting voor krengbenuttiging Laroche:
a) arrondissement Bastnach
b) arrondissement Marche
c) de zuidspits van het arrondissement Verviers met de gemeenten Bra en Lierneux
d) het gedeelte van het arrondissement Dinant, dat ten Z. der spoorlijn Havelange-Ciney-Ivoir, ten O. der spoorlijn Ivoir-Dinant-Heer en ten N. van den steenweg van Givet-Beauraing-Pondrome (Beauraing en Pondrome inbegrepen) ligt
e) gemeente Martelingen, arrondissement Arel (Aarlen).

7. Inrichting voor krengbenuttiging Libramont:
a) arrondissement Arel (Aarlen) (behalve Martelingen)
b) arrondissement Neufchateau
c) het gedeelte van het kanton Givet, liggend ten Z. van den steenweg Givet-Beauraing-Pondrome (Beauraing en Pondrome niet inbegrepen).

8. Inrichting voor krengbenuttiging Andenne:
a) het gedeelte van het arrondissement Hoei-Borgworm, dat ten Z. der spoorlijn Leuven-Luik, ten W. der gemeenten Boëlhe-Darion-Omal (deze niet inbegrepen) , dit is. ten W. der spoorlijn Omal-Hoei- Clavier tot aan de provinciegrens in de nabijheid der plaats Bende, ligt
b) het ten N. der spoorlijn Havelange-Giney-Ivoir- Anhée-Bioul gelegen gedeelte van het arrondissement Dinant
c) het gedeelte van het arrondissement Namen, dat ten 0. der spoorlijn Grand-Leez-Gembloers-Jemeppe sur Sambre d. i. ten 0. van de gemeenten Ham sur Sambre, Fosse, Bioul (deze plaatsen inbegrepen) ligt.

9. Inrichting voor krengbenuttiging Châtelet:
a) het ten W. der spoorlijn Grand-Leez-Gembloers-Jemeppe s/Sambre, d. i. ten 0. van de gemeenten Ham s/Sambre, Fosse, Bioul (deze plaatsen met inbegrepen) liggend gedeelte van het arrondissement Namen
b) het ten W. der spoorlijn Bioul-Anhée-Dinant-Blaimont (deze plaatsen niet inbegrepen) liggend gedeelte van het arrondissement Dinant
c) het ten W. der spoorlijn Givet-Révin liggend gedeelte van het hanton Givet
d) arrondissement Philippeville
e) arrondissement Charleroi, behalve het ten W. der spoorlijn Buzet-Luttre-Courcelles-Piéton-Anderlues gelegen gedeelte
f) het gedeelte van het arrondissement Thuin, dat ten 0. der spoorlijn Landelies-Thuin en Thuin-Beaumont (beide laatste plaatsen niet inbegrepen), evenals ten Z. van den steenweg Beaumont-Leugnies, ligt (Leugnies niet inbegrepen).

10. Inrichting voor krengbenuttiging Fayt-lez- Manage :
a) het ten W. der spoorlijn Buset-Luttre-Courcelles- Piéton-Anderlues liggend gedeelte van het arrondissement Charleroi
b) het ten W. der spoorlijn Landelies-Thuin (Landelies niet inbegrepen) en ten W. der spoorlijn Thuin Beaumont en ten N. van den steenweg Beaumont- Leugnies gelegen gedeelte van het arrondissement Thuin
c) het voormalige arrondissement Zinnik, uitgenomen het ten W. van de plaats Bever (Biévène) en van het station Silly liggend gedeelte.

11. Inrichting voor krengbenuttiging Pont-Allant bij Manbeuge: het tot het General-Gouvernement behorende kanton Maubeuge.

12. Inrichting voor krengbenuttiging Blaton:
a) het ten W. van Bever en het station Silly gelegen gedeelte van het voormalige arrondissement Zinnik
b) arrondissement Bergen
c) arrondissement Doornik, behalve het voor de inrichting tot krengbenuttiging Pecq aangewezen werkelijk gedeelte.

13. Inrichting voor krengbenuttiging Pecq:
a) het tot het General-Gouvernement behorende gedeelte van het arrondissement Kortrijk.
b) het gedeelte van het arrondissement Doornik, dat ten N. der spoorlijnen Rijsel-Doornik en Doornik- Quartes, d. i. ten O. der grens van het voormalig arrondissement Ath van Quartes tot Wattripont ligt.

Als „engere omschrijvingen ter aflevering” (art 3, nr. 2a gelden de voor elke inrichting voor krengbenuttiging vastgestelde omschrijvingen ter aflevering, uitgezonderd de hierachter vastgestelde verzamelomschrijvingen, uit welke het wegvoeren van wege de gemeenten aan de bevoegde .,verzamelkantoren” (art. 3, nr. 2b) moet geschieden.
De gemeenten, waar verzamelkantoren bestaan, behoren tot de engere omschrijving voor aflevering der bevoegde inrichting voor krengbenuttiging. In deze gemeenten gestorven dieren worden aldus ter plaatse door het vilderijgespan afgehaald.

Tot verzamelkantoren worden verklaard:
1. Voor de Inrichting voor krengbenuttiging Deurne :
a) Mol: voor het ten N. der Schelde-Maasvaart gelegen gedeelte van het arrondissement Turnhout. zoverre het tot de omschrijving ter aflevering der bevoegde inrichting voor krengbenuttiging Deurne behoort. Afleveringskantoor te bevragen bij de plaatselijke Kommandantur.
b) Peer: voor het arrondissement Maaseik, behalve de gemeenten Neerpelt, Overpelt, Lommel, Eksel, Hechtel, Helchteren, Houthalen. Afleveringskantoor te bevragen bij den gemeentesecretaris.

2. Voor de Inrichting voor krengbenuttigiiig St. Pieters Jette: Waver: voor dat gedeelte der arrondissementen Nijvel en Leuven, dat ten 0. van de spoorlijn Charleroi-Ottignies-Waver-Leuven ligt. Onder de op dese spoorlijn liggende plaatsen leveren alleen Limelette, Limai, Bierges, Gastuche, Archennes en Florival aan het verzamelkantoor Waver af. — Afleveringskantoor: Stal voor het afgekeurde in het slachthuis.

3. Voor de Inrichting voor krengbenuttiging Vaux-sous-Chèvremont :
a) Battice: voor het Noordelijk gedeelte van het arrondissement Verviers tot aan den steenweg Herve-Batice-Welkenraed; verder voor de ten Z. van dezen steenweg gelegen gemeenten Grand- Rechain, Petit-Rechain en Chaineux.Afleveringskantoor te bevragen bij de plaatselijke Kommandantur.
b) Pepinster: Voor het middengedeelte van het arrondissements Verviers, ten Z. van de onder a) beschreven verzamelomschrijving Battice tot aan de gemeente Francorchamps (deze inbegrepen). Niet inbegrepen zijn de gemeenten Xhendelesse, Soiron en Olne, welke tot de engere omschrijving voor aflevering der inrichting voor krengbenuttiging Vaux-sous-Chèvremont behoren. Afleveringskantoor te bevragen bij de plaatselijke Kommandantur.
c) Aywaille: voor dat gedeelte der arrondissementen Hoei-Borgworm en Luik, dat ten Z.-O. der spoorlijn Ouffet-Rivage, Sprimont (deze plaatsen inbegrepen) en Louveigné ligt en voor het overblijvend gedeelte van het arrondissement Verviers, behalve de gemeenten Bra en Lierneux, welke tot de engere afleveringsomschrijving der inrichting voor krengbenuttiging Laroche behooren. Afleveringskantoor te bevragen bij de plaatselijke Kommandantur.

4. Voor de Inrichting voor krengbenuttiging Laroche :
Scy voor het gedeelte der boven aangeduide afleveringsomschrijving der inrichting voor krengbenuttiging Laroche, dat ten W. van de rivier Wimbe en den steenweg Villers-sur-Lesse-Haversin- Barvaux-Maffe-Bonsin (deze plaatsen inbegrepen) ligt. Afleveringskantoor te bevragen bij de Rijkswacht te Scy.

5. Voor de Inrichting voor krengbenuttiging Libramont
a) Houdemont voor het arrondissement Arel (Aarlen) uitgenomen de gemeente Martelingen (tot de afleveringsomschrijving Laroche behorend) en de gemeenten Muno, Fontenoille, Chassepierre, Ste. Cécile, Florenville, Lacuisine, Izel, Chiny, Les- Bulles, Jamoigne, Termes en Rossignol, die tot de engere afleveringsomschrijving Libramont behoren. — Afleveringskantoor te bevragen bij den burgemeester.
b) Gedinne, voor bet Zuidelijk gedeelte van het arrondissement Dinant, ten Z. van den steenweg Givet- Beauraing-Pondrome (Beauraing en Pondrome niet inbegrepen) voor de gemeenten Bagimont, Sugny, Pussenmange en voor het ten 0. der spoorlijn Givet-Révin gelegen gedeelte van het kanton Givet. Afleveringskantoor te bevragen bij de plaatselijke kommandantur:

6. Voor de Inrichting voor krengbenuttiging Châtelet Philippeville, voor het gedeelte der arrondissementen Thuin en Philippeville-Givet, dat ten Z. der plaatsen Sivry, Renlies, Vergnies-Erpion, Daussois, Jamiolle, Jamagne, Franchimont, Romedenne en Agimont ligt (al deze plaatsen uitgezonderd). Afleveringskantoor te bevragen bij de plaatselijke Kommandantur.

7. Voor de Inrichting voor krengbenuttiging Blaton : Cuesmes, voor het arrondissement Bergen behalve het gedeelte, dat ten W. der spoorlijn Valencijn- St. Ghislain en St. Gislain, Sirault-Ath ligt.
Brussel, den 2n Mei 1916.