26 april 1916 woensdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

uit NRC overgeschreven
19160426 – Zeppelinaanval op Engeland. 

Verordening *** over het vervoer van goederen binnen het Generalgouvernement.

Art. 1. Voor het vervoer van de in kolom 1 van het aanhangsel hij deze Verordening opgesomde goederen binnen het Generalgouvernement (Bekendmaking van 19 December 1915 des Generalgouverneurs in België, Wet- en Verordeningsblad bis. 1436), is de toelating van het in kolom 2 aangeduide dienstkantoor nodig.

Art. 2. De toelating wordt gegeven door het opzetten van een vierkanten stempel 4 ; 4 cm. groot, waarin de ronde rijksadelaarstempel staat met het randschrift van het kantoor, dat ze verleent, en de woorden: Vervoer van …. naar. . . . toegelaten’ den datum, waarop ze verleend wordt, en de handtekening van een officier of beambte.
De vervoertoelating is geldig voor drie weken te rekenen van den dag waarop ze gegeven werd, bijaldien in de toelating niet uitdrukkelijk een andere geldigheidsduur vastgesteld is.
Binnen 24 uur na het voltrokken vervoer, moet de toelatingsbrief naar het afleverend kantoor teruggezonden worden. Deze bepaling geldt niet voor spoor en scheepsverzendingen. De voorschriften des Gouvernement Antwerpen over het vrijgeven der in Antwerpen gesperde goederen vallen niet onder toepassing van vorenstaande bepalingen.

Art, 3. Met ten hoogste drie jaar gevangenis en met ten hoogste 30.000 mark boete of met één van heide wordt gestraft, wie de bepalingen dezer verordening overtreedt. De poging tot overtreding is strafhaar. Naast de straf Jean ook verbeurdverklaring der goederen uitgesproken worden.
Bevoegd zijn de Duitse krijgsrechtbanken.

Art. 4. De bepalingen der Verordening van 17. Januari 1916 met bijgaande uitvoeringsvoorschriften van 17 Januari 1916 (Wet- en Verordeningsblad hls. 1525 en 1529 over het vervoer van aardappelen blijven van kracht. De bepalingen der Belgische tol- en accijnswetten betreffend vervoerbewijzen voor tolverschuldigde waren blijven van kracht. Brussel, den 15n April 1916.

postkaart feestzaal Berkenboom kalkstraat 28

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s