25 april dinsdag. Sint Niklaas

Tegenwoordig veel volk aan den Amerikaanschen winkel. Alles begint reeds te mankeeren daardoor veel vraag naar de Amerikaansche waren. Van de Amerikaansche bruine boonen waar men destijds zoo op geschimpt heeft kan men maar 1/2 rantsoen meer krijgen zoveel vraag is er naar.

overgeschreven uit NRC
19160425 – 19160426 – Engelse en Belgische vliegmachines werpen bommen op Mariakerken. 
19160425 – 3 Nederlandsche stoomschepen op mijnen geloopen in de Noordzee. 
19160425 – Zeppelinaanval op Engeland. 

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org
AMBTELIJKE BERICHTEN. —
Ministerie van wetenschappen en kunsten.
BEHEER VAN HET LAGER ONDERWIJS,
Examen van onderwijzer voorzien bij artikel 24 der samengeordende regelingswet.
Oproep tot de kandidaten.
Jury s worden belast met het afnemen, in Juli 1916, van het examen door artikel 24 der samengeordende regelingswet op het lager onderwijs ingesteld.
De personen, die wensen dit examen af te leggen, moeten minstens 19 jaar oud zijn op 15 December 1916; niemand kan van deze voorwaarde ontslagen worden.

Zij moeten voor den 10n Juni 1916, bij het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten, hun vraag indienen, op ongezegeld papier geschreven, opgesteld naar onderstaand model.
Deze moet vergezeld gaan:
1° van een uittreksel der geboorteakte van den kandidaat;
2° Van een getuigschrift van zedelijkheid en goed gedrag afgeleverd door het bestuur der gemeente waar de kandidaat woonachtig is;
3° Van een geneeskundig getuigschrift, verklarende dat de kandidaat door geen gebrekkelijkheid aangetast is, van aard het gezag, dat de onderwijzer op zijne leerlingen moet hebben, te verminderen;
4° Van een verklaring, de getuigschriften en diploma’s opgevende, waarvan de kandidaat houder is, met aanduiding der inrichtingen waar ze afgeleverd werden.
N. B. Het uittreksel der geboorteakte en het getuigschrift van zedelijkheid moeten op zegel geschreven worden, overeenkomstig de voorschriften van het Zegelwethoek van 25 Maart 1891.

De aspiranten worden te gepasten tijde door de zorgen van den voorzitter der jury bijeengeroepen.

Model van de vraag ter inschrijving voor het examen van onderwijzer of van onderwijzeres.
De ondergetekende {naam, voornamen, beroep), wonende te , {straat, nummer, zoo nodig), provincie ,
geboren te ,den 18 , wenst zich te laten inschrijven op de lijst der personen die, in 1916. het examen van onderwijzer –onderwijzeres door artikel 24 der samengeordende regelingswet op het lager onderwijs willen afleggen.
( hij/zij biedt zich aan als onderwijzer/onderwijzeres voor de Vlaamse plaatsen /voor de Waalse plaatsen)
(Dagtekening).
(Handtekening)
.
Model voor het Geneeskundig getuigschrift.
Ik ondergetekende (naam, voornamen en adres), doctor in de geneeskunde, enz., verklaar dat M. . . (naam, voornamen en adres), met geen der kwalen behept is welke opgesomd zijn in de onderrichting die gevoegd was bij het ministerieel aanschrijven van 31 December 1897 (beheer van het lager onderwijs, 2e afdeling, nr. 13. 1201), noch met andere Lichaamsgebreken, die aan het gezag dat een onderwijzer aver zijne leerlingen behoort te hebben, afbreuk zouden kunnen doen. ,den 19
(Handtekening).
afbeelding http://www.culy.nl/inspiratie/de-7-meest-gegeten-bonen/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s