15 april 1916 zaterdag Sint Niklaas

’t Vleeschrantsoen begint vandaag; 150 grammen vleesch per persoon en per week; daar zal men zich niet aan overeten!

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

niets overgeschreven uit NRC

Uitvoeringsvoorschriften by de Verordening van 15 April 1916 over den uitvoer van goederen.
Op grond van art. 7 der Verordening van 15 April 1916 over den uitvoer van goederen, wordt het volgende bepaald:
§ 1. Voor de aanvragen om ene uitvoertoelating te bekomen moeten de formulieren volgens het aanhangsel worden gebruikt. De aanvragen moeten telkens in drie exemplaren worden ingezonden. Bij verzending per spoor of per schip moeten bovendien regelmatig ingevulde verzendingspapieren worden overgelegd; wordt ene uitvoertoelating voor verschillende waren tegelijk aangevraagd, zoo moet er een rekening worden bijgevoegd.
§ 2. Voor het verlenen van de uitvoertoelating
moet een vierkante stempel van 6 op 10 cm. worden gebruikt, die links den rijksadelaar met het randschrift General-Gouvernement in België, Aussenhandelsstelle’ draagt. In den stempel moet de dagtekening der aflevering en de handtekening van den beambte, die de toelating verleent, ingevuld worden.
Brussel, den 25n April 1916.

In drie exemplaren in te dienen.
Aan de Afdeling voor Handel en Nijverheid,
Buitenhandels-Kantoor
Brussel, 30, Kunstherlevingslaan.
Aanvraag om Uitvoertoelating.
(Verordening van 15 April 1916, W.-V.bl., blz. 1969.)
naar:
1) Van den aanvrager
a) naam :
b) woonplaats : . . . ,
c) straat :
*2) aard der uit te voeren goederen:
*3) hoeveelheid (ton, kgr., kkm., hl., lit., stuks):. . .
.
*4) voor rekening van a) naam:
b) woonplaats en straat: .
c) staatsburgerschap: . .
5) bestemd voor a) naam:..
b) woonplaats en straat:
c) staatsburgerschap:
6) doel en gebruik:
7) wijze van verzending (spoor, schip, wagen, post):
8) verkoopprijs a) gezamenlijk bedrag:…. frank.
b) voor de eenheid : frank.
9) wordt betaald:
a) in welke munt: . . . . gezamenlijk bedrag: , . . .
b) hoe, haar of door welke bank:
c) wanneer:
Ik bevestig de juistheid der voorgaande verklaringen. , den 1916.
Wie onjuiste verklaringen doet zal gestraft worden.
Handtekening.
* Wordt een uitvoertoelating voor verschillende waren tegelijk aangevraagd, zoo moet er een rekening worden bijgevoegd.

afbeelding uit le Miroir