10 april 1916 maandag Sint Niklaas

Sommigen betalen van heden af hunnen melk 0,14 fr de pint en dan is ze nog raar om krijgen.
De Duitscher bezet reeds 1 1/2 jaar St Nikolaas en nog geene uitkomst te zien.
Leonie Lentacker en haar vader trekken elk 3,00 fr van het ondersteuningskommiteit.

zie ook http://www.oorlogsdgboek.org

Verordening betreffend wijziging der Franse wet van 5 April 1884.

Art. 1. De in het jaar 1916 vallende verkiezingen voor de gemeenteraden in de Franse landstreken, die tot het gebied des Generalgouvernements in België behoren, hebben niet plaats.
Art. 2. De huidige gemeenteraadsleden blijven voorshands in hun ambt.
Art. 3. Indien een gemeenteraad tot op drie vierden of minder van zijn ledental gezonken is, zijn de „Presidenten der Zivilverwaltung bevoegd, hem aan te vullen en te dien einde onder de verkiesbare burgers der gemeente het nodig aantal gemeenteraadsleden te benoemen.
Art, 4. Deze verordening wordt met hare afkondiging van kracht.
Brussel, den 12n April 1916.

postkaart presentatie 1903 salle de dessin