20 november 1915 zaterdag Sint Niklaas

De 4de doode der vluchtelingen uit het gesticht St Charles wordt dezen morgend begraven. Vele vluchtelinenfamiliën wonen reeds in huizen. Jacq Lentacker trekt 80 frank van de Staat voor zijn zoon Edmond.
De garde-civiquen moeten hunnen naam bij de Duitschers op het Meldeambt aangeven, Allen zijn er. Ik geef mij in den namiddag aan. De Duitschers hadden de boeken der Burgerwacht met al de namen in hun bezit!

uit nrc19151120 – Gansch Oude Servië door de Oostenrijkers, Duitschers en Bulgaren bezet. 

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

postkaart ooit verkocht delcampe

Advertenties

18 november 1915 donderdag Sint Niklaas

geen nieuws

uit nrc niets overgeschreven

postkaart Sint Jozefsgesticht, op de achterzijde staat wat de nummertjes betekenen

1 ingang naar de klas
2 patroonheilige van de school
3 slaapplaats inwonende meisjes
4 eetplaats niet inwonende meisjes
5 ingang der huishoudelijke school

en dan kan je onmiddellijk een vaag gedacht geven over het binnenste van onze school maar dat is maar 1/5 hoor van de grote maar het is toch beter iets dan niets vindt je niet

15 november 1915 maandag Sint Niklaas

Koning Alberts naamdag. Om 9 uur B.V. in de Hoofdkerk mes voor het welzijn van het Vaderland en den koning; veel volk in de kerk, al de overheden zijn er tegenwoordig. Bij het uitgaan der kerk wordt er veel in de potten voor de krijgsgevangenen verzameld. Sedert een 3 tal weken staan er des Zondags aan alle missen heeren met bussen waarin geld verzameld wordt voor het werk der belgische krijgsgevangenen. Men hoort nog altijd goed bombardeeren in de verte. De groote familiën der vluchtelingen uit St Charles worden in eenige ledigstaande werkmanswoningen onder dak gebracht. Leonie Lentacker werkt 3 dagen op de fabriek deze week. Verder in de stad alles als naar gewoonte

niets overgeschreven uit NRC

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org