30 november1915 dijnsdag Sint Niklaas

De Duitschers houden Scala in de zaal der Akademie voor een 150 Duitsche soldaten die des anderdaags naar het front moeten vertrekken. ’t Begon om 7 uur ’s avonds en ’t duurde 2 uur.

niets overgeschreven uit NRC
postkaart Kalkstraat ergens van Delcampe

Advertenties