23 november1915 dijnsdag Sint Niklaas

Tot hiertoe hadden de Provincies van België “40 millioen per maand aan den Duitscher moeten betalen als oorlogschatting: Het 1 ste jaar verstreken zijnde leggen de Duitschers zoolang als de oorlog duurt eene nieuwe oorlogschatting van 40 millioen per maand op.
Leander is professor in de Akademie benoemd en doet voor de 1ste maal klas in de klas van den heer Van Steenweghe die op pensioen gesteld wordt.

niets overgeschreven uit NRC (heb die al een paar maal een mailtje gestuurd met de vraag of wat Raphaël overschrijft echt uit het NRC handelsblad komt maar ze vinden het vermoedelijk de moeite niet om te antwoorden….. en daar staat dan een Belg aan het hoofd…..)

zie ook
http://www.oorlogsdagboek.org

postkaart ergens van Delcampe

Advertenties