22 november 1915 maandag Sint Niklaas

Jacq Lentacker trekt 60 frank van den Staat over de maand November voor zijn zoon Edmond door tusschenkomst der banken. Leonie Lentacker werkt 3 dagen op de fabriek deze week. verders alles als naar gewoonte. In de Amerikaansche Winkel veel volk tegenwoordig voor vet te koopen.
Een tweede bouw der kazerne in de Slachthuisstraat wordt door de Duitschers in paardenstallen verandert.

uit Nrc
niets overgeschreven tot en met 24-11-1915

zie ook
http://www.oorlogsdagboek.org