20 november 1915 zaterdag Sint Niklaas

De 4de doode der vluchtelingen uit het gesticht St Charles wordt dezen morgend begraven. Vele vluchtelinenfamiliën wonen reeds in huizen. Jacq Lentacker trekt 80 frank van de Staat voor zijn zoon Edmond.
De garde-civiquen moeten hunnen naam bij de Duitschers op het Meldeambt aangeven, Allen zijn er. Ik geef mij in den namiddag aan. De Duitschers hadden de boeken der Burgerwacht met al de namen in hun bezit!

uit nrc19151120 – Gansch Oude Servië door de Oostenrijkers, Duitschers en Bulgaren bezet. 

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

postkaart ooit verkocht delcampe