15 november 1915 maandag Sint Niklaas

Koning Alberts naamdag. Om 9 uur B.V. in de Hoofdkerk mes voor het welzijn van het Vaderland en den koning; veel volk in de kerk, al de overheden zijn er tegenwoordig. Bij het uitgaan der kerk wordt er veel in de potten voor de krijgsgevangenen verzameld. Sedert een 3 tal weken staan er des Zondags aan alle missen heeren met bussen waarin geld verzameld wordt voor het werk der belgische krijgsgevangenen. Men hoort nog altijd goed bombardeeren in de verte. De groote familiën der vluchtelingen uit St Charles worden in eenige ledigstaande werkmanswoningen onder dak gebracht. Leonie Lentacker werkt 3 dagen op de fabriek deze week. Verder in de stad alles als naar gewoonte

niets overgeschreven uit NRC

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org