11 november 1915 donderdag Sint Niklaas

In den Amerikaanschen Winkel in de Statiestraat veel volk tegenwoordig. Papa gaat naar Antwerpen; In Het doorgaan en bij het weêrkeeren werden zijn zakken door de Duitschers afgetast.

uit NRC niets genoteerd

postkaart eigen bezit stadhuis Antwerpen