27 september 1915 maandag Sint Niklaas

Leonie Lentacker werkt 3 dagen op de fabriek deze week.
In de Akademie betalen ze onderstand aan de werkloozen, den helft dezer inrichting word overgebracht naar een burgershuis der Kalkstraat nr 89 (recht over de poort van het St Jozefgesticht) de andere helft van het Kommiteit blijft in de feestzaal der Akademie.
Gansch de lijn Mechelen Terneuzen wordt dezen middag door de Duitschers gerequisitioneerd; gansch het personneel, een 200 in getal, wordt zonder werk op straat gezet.

niets overgeschreven NRC

zie ook oorlogsdagboek.org

Advertenties