24 september 1915 vrijdag Sint Niklaas

Ze verhuizen den Amerikaanschen Winkel over van de Akademie naar n° 81 der Statiestraat (oude woonst van Jufrouw Herdewel of 2 huizen voorbij de Regentstraat).Deze verandering geschiedde voor de klassenheropening van de Akademie en Nijverheidsschool in wiens lokalen de Winkel ingericht was.Voortaan is dus de Amerik. Winkel in de Statiestraat n° 81 gevestigd. Papa gaat naar Antwerpen, geen nieuws aldaar.
In’t algemeen hebben wij een goeden nazomer gehad, prachtig weder en alles is 1ste klas op het veld gelukt, ook hebben de boeren veel geld verdiend dees jaar; de oorlog is een fortuin voor hun wiens streek door den oorlog niet verwoest is!

niets genoteerd uit NRC

zie ook: http://www.oorlogsdagboek.org

Advertenties