22 september 1915 woensdag Sint Niklaas

De Duitschers vragen de lijsten van al de werklieden van St Nikolaas die in de bouwnijverheid werken. De beide kazernen moeten op bevel der Duitschers en op stadskosten met elektriciteit verlicht worden.

uit NRC
niets overgeschreven tot 25-9

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org