20 september 1915 maandag Sint Niklaas

Leonie Lentacker werkt 3 dagen op de fabriek. De werkloozen worden nog altijd ondersteund. Aan den Amerikaanschen Winkel veel volk. De Duitschers eischen gansche treinen tarwe en rogge van de boeren op, die alles zelf tot op de statie moeten leveren.

tot 25-9 niets overgeschreven door Raphaël uit NRC

foto voorbeeld opslag in magazijn van Amerikaanse winkel (beeld van internet erfgoedcel)