14 september 1915 dijnsdag Sint Nikaas

Van 6 uur ’s morgens stond er reeds volk aan de magazijnen Tietz die enkel om 9 uur opengingen. Rond den middag wordt de menigte aan Tietz door de Duitsche soldaten uiteengejaagd met de bajonet; ze kwetsen eenige vrouwen. Tietz is op order van de Duitschers tot na den oorlog gesloten.
Leonie Lentacker krijgt n’n brief van haar jongste broeder Leon, die brief heeft drie maand onderweg geweest(van den 12 juni); hij stelt het goed aan het front.
Des avonds om 6 uur afficheeren de Duitschers schietoefeningen te houden op het fort van Haesdonck, wij hooren echter geen geschut en bewoners van Haesdonck zeggen dat er in gansch de gemeente geene Duitschers zijn, zij kunnen dus niet schieten ook.
In de Statiestraat trekt’ t volk 2 St Nikolaasche oeren de kleederen van het lijf, ze vluchten in de kommandatur waar ze door de Duitschers beschermd worden.

uit NRC
19150914 – De Russen winnen terrein in den helft van Galicië in het midden wijken ze en in het Noorden houden ze stand.

zie ook
http://www.oorlogsdagboek.org

de afbeelding komt uit de facebookgroep retro Sint Niklaas en gepubliceerd door Filip de R