13 september 1915 maandag Sint Niklaas

Leonie Lentacker werkt een 3 tal dagen deze week op de fabriek. Ze betalen nog regelmatig ondersteuning aan de werkloozen. In den Amerikaansche Winkel veel volk om vet te koopen, verder is er nog rijst, bloem, koffie, spek, boonen enz te bekomen.
De Duitschers doen alle hoeveelheden opgeven van de hier in magazijn zijnde bouwmaterialen, als hout, steen en kalk, cement, asphalt, kiezel enz. Deze hoeveelheden zijn op straf van boete juist op te geven. Naderhand zullen de Duitschers dan naar ze nood hebben hier te Sint Nikolaas alles weghalen . Het hout is reeds allemaal opgeeischt.
De magazijnen Tietz uit de Statiestraat houden uitverkoop aan spotprijzen; schrikkelijk veel volk is er in die magazijnen.

uit NCR
niets genoteerd

zie ook
http://www.oorlogsdagboek.org