7 september 1915 dijnsdag Sint Niklaas

Eenige werkloozen moeten banen effenen of scholen witten, anderen moeten de uitgangen der stad bewaken om hunne ondersteuning te verdienen. De wakers waken alle dagen 4 uur of 28 uur per week. De witters en aardewerkers werken 3 dagen aan 7 uur of 21 uur per week. Daarvoor krijgen ze 0,05 fr per uur vergoeding boven hunne wekelijkse ondersteuning! Wat veel te weinig is.

19150907 – De Duitsche U27 vergaan na een lichte kruiser in den grond geboord te hebben van den Engelschman. 

afbeelding bladzijde uit sur le vif

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

Advertenties