6 september 1915 maandag Sint Niklaas

Leonie werkt drie dagen op ’t fabriek. Ze betalen nog onderstand aan de werklieden. Aan de Amerikaansche Winkel is er gewoonlijk veel volk; de meesten koopen bloem, rijst; en vet; terzelfdertijd als die waren moet men boonen bovendien nemen; gewoonlijk 1/2 kg boonen of boonbloem voor 1 kgr rijst , bloem enz.
De Maatschappij Mechelen Terneuzen heeft zijne tariefprijzen voor het vervoer per spoor verdubbeld. Temsche retour kost 1,30 fr
Paspoorten kan men ten hoogste nog voor 3 dagen bekomen van de Duitsche overheid en dan nog voor 1 gemeente seffens.

uit NRC
19150906 – De Engelsche passagiersboot Hesperian door de Duitschers in den grond geboord. 1 Amerikaan gedood. 
19150906 – De Engelschen doen vooruitgang op Gallipoli. 
19150906 – N’en Engelschee U boot E7 aan de Dardanellen in den grond geboord bemanning gered. 
19150906 – Oostende door de Engelsen beschoten. 

zie ook
http://www.oorlogsdagboek.org

postkaart legermuseum zelfde zaal andere hoek

Advertenties