18 september 1914 vrijdag Kemzeke

Ben 14 dagen weg uit Sint-Niklaas; ben naar de mis geweest om 7 uur. Om 8 uur appel, daarna voor de derde maal soldij. Zend 2 zichtkaarten, één naar huis en één naar mijn Leonie. Op de middag vliegen er hier Belgische vliegtuigen voorbij. Een brief van de heer Minister is hier aangekomen. Hij maakt ons bekend dat wij soldaat zijn en geen burgerwacht en bijgevolg volgens de soldatenwetten bestraft zullen worden. Op gevaar van straf is het is ons verboden naar huis te gaan.

Om 20 uur ’s avonds moet ik op wacht heel de nacht door tot 8 uur ’s morgens. Het is niet leuk zo een nacht op een vreemde locatie in het veld met z’n twee op wacht te staan. Erg vervelend hier.

uit het NRC

19140918 – Het Engelsche opleidingsschip Fishgard zinkt in het Kanaal. 

http://www.oorlogsdagboek.org/

17 september 1914 donderdag. Kemzeke

Goed geslapen vannacht. Appel om 8 uur.

Ik moet heel de dag de wacht doen tot vanavond om 20 uur. Het regent de hele dag.

Korporaal Huart is 12 uur lang in het cachot gestoken, omdat hij zijn post verlaten had.

Een burgerwacht krijgt hier een telegram die op 8 september in Zomergem is aangekomen en ons in alle gemeenten achtervolgd heeft. De zending is negen dagen onderweg geweest en dat voor een telegram. Hoe lang moet een brief dan wel niet onderweg blijven, vraag ik mij af? Onnodig bijgevolg nog te schrijven. We zijn het hier gewoon of beter gezegd: het begint ons erg te vervelen altijd in dat stom Kemzeke te verblijven. Een geluk dat we veel dienst moeten doen.

Ze moeten opnieuw boven Dendermonde gevochten hebben, want hier hoort men duidelijk grof geschut in de verte

NRC

geen vermeldingen

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org/

16 september 1914 Woensdag. stekene

Om 8 uur appel.

Onze broer Emile brengt ons proper gerief van thuis met vele complimenten. Het is rustig in Sint- Niklaas, zegt hij. Een Belgisch vliegtuig vliegt over ons.

Op ons logement worden we zeer goed verzorgd: wij krijgen lekker en veel te eten. Maar niet vies zijn,hé, ook al hangen de patatten van de dag tevoren nog tussen de tanden van de vorken of al staat het schotelwater nog in de kommen of in de borden. Maar enfin, het is oorlog – wat doet ge daaraan? Ge kunt toch niet altijd klappen uitdelen!

In de namiddag komt onze vader ons bezoeken. Hij heeft ondanks alles een kamer op de Klinge gehuurd, zegt hij ons; wij brengen met hem een bezoek aan heer Dirix, fabrikant te Kemzeke en we worden daar goed ontvangen.

Om 6 uur appel. Goed weer vandaag.

uit NRC
niets overgenomen

15 september 1914 dinsdag Stekene

Ik ben aanwezig in de mis van 7 uur in de kerk.

Appel om 8 uur. Daarna ontvang ik voor de tweede maal soldij. Daar er op dit ogenblik geen gevaar is in Sint-Niklaas, keren vele vluchtelingen langs Kemzeke weer naar hun huis terug.

Het is wel mooi weer.

Van 20 uur ’s avonds tot ’s anderdaags 8 uur moet ik dienst doen in de wacht. Ik slaap op stro.

uit NRC

19140915 – De Russische troepen trekken over de Beneden San en bezetten Czernowitz, de hoofdstad van de Boekowina, het leger van von Hindenburg in Oost Pruisen concentreerd zich. 

14 september 1914 maandag. Kemzeke

 

Mis gehoord in de kerk om 7 uur ’s morgens.

Van 8 uur ’s morgens tot 8 uur ’s avonds heb ik de wacht in de gemeente gehad. Tegen de avond houden wij een boer aan die een burgerwacht had afgerammeld en leiden hem tussen vier gardes naar het gemeentehuis. De boeren keken vreemd op, toen ze dat zagen en zijn vrouw schreide al erger dan een klein kind. Enfin, men moet zijn dienst doen.

Wij zijn hier goed gelogeerd bij brave mensen met één zoon. Kemzeke is een mooie gemeente van omtrent 2000 zielen. Het heeft vandaag heel de dag geregend, toen ik op wacht stond.

uit het NRC

19140914 – De Fransen en Engelsen zijn over een gedeelte van de Aisne getrokken. De Fransen hebben Amiens opnieuw bezet en het fort Troyon ontzet, de Duitsers houden stand aan den bovenloop van de Aisne.
19140914 – De Hela door een Duitsche duikboot in den rond geboord. De Carmannia boort de Cap Trafalgar in den grond (hulpkruisers). 

13 september 1914 zondag van Ertvelde via Bassevelde Zelzate, Moerbeke naar Stekene

8 uur appel.

Om 8 u 15 uur militaire mis met muziek en sermoen. Die pastoor schildert ons van op zijn preekstoel af als helden die hun stad, familie en kennissen verlaten om hun beste krachten aan de dienst van het vaderland te wijden. Ik lachte bij mezelf, toen de pastoor dit allemaal aan zijn parochianen wijsmaakte. Had hij soldaten voor zich gehad, dan ik geloof niet dat hij anders zou gesproken hebben. Ik geloof zeker en vast dat ze de man wijsgemaakt hadden dat we naar de slag mochten. Enfin, we zijn daar verschrikkelijk opgehemeld en al de boeren zullen zeker en wel medelijden met die jongens gehad hebben.

In de kerk stond ook een klein orgel. Het geluid dat eruit kwam geleek goed op de molens van 1 cent van onze foor (Er was een nieuw orgel besteld, zegden de parochianen).

Om 1 uur vertrekken we met de tram, na afscheid te hebben genomen van de smid en zijn familie. Met de tram ging het naar Bassevelde vanwaar we in een beestenwagen met banken over Zelzate tot aan Moerbeke vervoerd werden. Hier veranderden we van trein en worden we in Kemzeke afgeladen.

Als wij hier aankomen zien wij veel volk uit Sint-Niklaas. Om 19 uur krijgen wij logies bij de heer Janssens, veldwachter Dorp Kemzeke.

Brave mensen, goed eten en goed slapen.

uit het NRC (overgeschreven in het dagboek

19140913 – De Fransen hernemen Pont à Mousson.
19140913 – Het Oostenrijkse leger blijkt in Galicië en in het zuiden van Polen te zijn verslagen, de Russen zetten de vervolging voort. 

12 september 1914 zaterdag Ertvelde

Goed geslapen. Om 8 uur appel.

Ben eens naar de kerk geweest en heb een kaartje naar Leonie gezonden. Zie een Belgisch vliegtuig.

Wij krijgen een brief van thuis: alles goed in Sint-Niklaas. In de namiddag zijn we te voet naar Cluysen gegaan een half uur van hier. Het is een kleine gemeente, genre Nieuwkerken, arme mensen, een redelijk mooie kerk. De burgerwacht van Dendermonde was daar gelogeerd.

Appel om 5 uur. Niemand van ons mag nog naar Sint-Niklaas gaan zonder toelating, op straf van één jaar gevangenis te krijgen, zegt onze commandant.

De reveil wordt van nu af aan om 6 u 30 uur ’s morgens en om 20 uur ’s avonds geblazen, zoals bij de militairen en na dit uur moet iedereen gaan slapen.

Uit het NRC

19140912 – De Engelsen trekken over de Ourcq, de Fransen bezetten weder Lunéville en Soissons. 

11 september 1914 vrijdag Brugge en Eeklo naar Bassevelde en vandaar met de tram naar Ertvelde

 

Appel om 7 uur.

We vertrekken over Brugge en Eeklo naar Bassevelde en vandaar met de tram naar Ertvelde.

Het regent gans de dag. We zijn gelogeerd bij:

Henri De Smedt, hoefsmid en herbergier Bossestraat Ertvelde.

Om 5 uur appel.

We worden hier redelijk ontvangen: de slaapgelegenheid is proper, het eten kan er door, maar is nogal onzorgvuldig bereid. Enfin, ge moogt niet vies zijn in de oorlog. Anders brave mensen van rond de 50 jaar met 4 kinderen. Ertvelde is een arme gemeente van 3500 zielen met een nogal nette kerk.

uit NRC

19140911 – De Duitse rechtervleugel is op 75 km geweken, ook het Duitse centrum begint te wijken, het leger der bondgenoten heeft krijgsgevangenen gemaakt en 150 kanonnen veroverd.
19140911 – De Engelschen bezetten Herbertshoche in den Bismarckarchipel
19140911 – Von Hindenburg slaat het Njemenleger, de Duitschers verslaan een Russisch hulpleger bij Lyck.

10 september 1914 donderdag Sint Andries

Appel om 10 uur.

Wij lopen op de middag door de uitgestrekte lusthof van onze gastheer. Een echt park: tien herten, wilde konijnen en hanen lopen er op zijn domein met een lengte van minstens 1 uur lang gaan en een breedte van 15 minuten gaan. De eigenaar heeft een jachtwachter voor zijn domein – zo groot is het. Onmogelijk zo iets te beschrijven. Het is ruim zo mooi als het park van Antwerpen.

Sint-Andries is een mooie gemeente van 9.000 zielen. Vele mooie villa’s, veel rijke mensen, een beboste streek, mooie kerk.

Om 17 uur op ’t appel zegt men dat we morgen moeten vertrekken.

We worden hier uitstekend gevoed; krijgen sigaren, bier en fruit in overvloed. Ik zou hier gemakkelijk mijn leven willen slijten: zulke streek had ik nog nooit gezien.

Hiernaast een sigarenbandje (niet terug te vinden in het dagboek). De sigaar heb ik natuurlijk opgerookt. En het waren geen stinksigaren die we daar kregen – daar durf ik op zweren. Ik zou er voor mijn part zo een duizend gewild hebben.

uit NCR
19140910 – De Belgen hebben van Antwerpen uit het offensief hervat. 
19140910 – De Russen nemen Tomaszof.