13 september 1914 zondag van Ertvelde via Bassevelde Zelzate, Moerbeke naar Stekene

8 uur appel.

Om 8 u 15 uur militaire mis met muziek en sermoen. Die pastoor schildert ons van op zijn preekstoel af als helden die hun stad, familie en kennissen verlaten om hun beste krachten aan de dienst van het vaderland te wijden. Ik lachte bij mezelf, toen de pastoor dit allemaal aan zijn parochianen wijsmaakte. Had hij soldaten voor zich gehad, dan ik geloof niet dat hij anders zou gesproken hebben. Ik geloof zeker en vast dat ze de man wijsgemaakt hadden dat we naar de slag mochten. Enfin, we zijn daar verschrikkelijk opgehemeld en al de boeren zullen zeker en wel medelijden met die jongens gehad hebben.

In de kerk stond ook een klein orgel. Het geluid dat eruit kwam geleek goed op de molens van 1 cent van onze foor (Er was een nieuw orgel besteld, zegden de parochianen).

Om 1 uur vertrekken we met de tram, na afscheid te hebben genomen van de smid en zijn familie. Met de tram ging het naar Bassevelde vanwaar we in een beestenwagen met banken over Zelzate tot aan Moerbeke vervoerd werden. Hier veranderden we van trein en worden we in Kemzeke afgeladen.

Als wij hier aankomen zien wij veel volk uit Sint-Niklaas. Om 19 uur krijgen wij logies bij de heer Janssens, veldwachter Dorp Kemzeke.

Brave mensen, goed eten en goed slapen.

uit het NRC (overgeschreven in het dagboek

19140913 – De Fransen hernemen Pont à Mousson.
19140913 – Het Oostenrijkse leger blijkt in Galicië en in het zuiden van Polen te zijn verslagen, de Russen zetten de vervolging voort.