7 september 1914 maandag Ursel en Eekloo

Appel om 8 uur.

Om 15 uur moeten wij vergaderen: men vecht te Melle.

Om 18 uur vertrekken wij langs dezelfde weg waarlangs wij gekomen zijn naar Eeklo. Wij komen daar pas om 21 u aan doordat we lang in Ursel hebben moeten wachten. Het is reeds duister en wij worden in een trein gestopt waarin wij moeten slapen.

Slecht geslapen in mijn réservé: stijf en nog meer vermoeid dan de avond te voren. Hoe kan het ook anders als men al rechtzittende moet slapen en als men ‘s avonds niets te eten heeft gehad. Het is nog donker wanneer ik uit de trein kruip en in het station ga wandelen. De wachtzaal van het station lag vol vluchtelingen uit de omstreken van Willebroek. Overal sliepen er: die mensen waren nog slechter af dan ik.

uit het NRC
19140907 – Keerpunt van den oorlog in het westen, overwinning van de bondgenoten aan de Marne, de Fransen en de Engelsen voeren een omvattingsbeweging uit en winnen op den linkervleugel terrein, waarna het hele Duitse leger terugtrekt in stellingen aan de Aisne, waar het nog staat, Maubeuge valt, 40 000 krijgsgevangenen.