4 september 1914 vrijdag Stekene

Op wacht tot 11 uur ’s morgens. Dan komt men ons verwittigen dat wij de stad moeten verlaten.
De Duitsers waren Dendermonde binnen getrokken en hadden de stad platgebrand. In Leuven hadden de Duitsers al de burgerwachten krijgsgevangen gemaakt. Om ons dat lot te besparen deed de krijgsoverheid, daar zij dacht dat de vijand Sint-Niklaas ging innemen, ons de stad verlaten.Toen de bevolking ons vertrek vernam, verliet de helft van de burgerbevolking de gemeente. Sint- Niklaas was om zo te zeggen verlaten. Ik neem thuis afscheid. Om 11u 30 ’s morgens vergadering op de Grote Markt. Als het 14 u 30 uur is, vertrekken wij naar het station. Daar aangekomen krijgen we nog een half uurtje vrije tijd waarvan ik gebruik maak om mijn Leonie te bezoeken, afscheid van haar te nemen en haar gerust te stellen. Om 16 u 30 uur vertrekt de voltallige Sint-Niklase burgerwacht en komt om 18 uur in Stekene aan. Om 19 uur zegt men ons dat er geen logies noch eten voor ons voorhanden is. Wij moeten het dan maar zelf uitzoeken. Van 8 uur in de morgen was ik reeds zonder eten. Dan maar op zoek. Wij komen met z’n vier bij de broeders Hiëronymieten en krijgen daar boterhammen met kaas en bier. Een bed hebben ze niet, maar in de schuur is er nog plaats. Wij slapen op stro op de dorsvloer: een koude nacht, in de verte kanongebulder en met mijn hoofd vol gedachten heb ik dan ook geen oog dichtgedaan. In dat gesticht treffen wij ook broeder Berckmans aan. Anders zijn wij daar goed ontvangen.

uit NRC
19140904 – Bommen bij Duinkerken geworpen door Tauben.
19140904 – De Duitsers laten Parijs links liggen en wenden zich naar het Zuid Oosten, het leger verzamelt zich.