Gebeurtenissen in Augustus 1914 (overzicht vermoedelijk gekopieerd NRC)

19140628 – Aartshertog Frans Ferdinand te Sarajevo vermoord
19140723 – Oostenrijk richt een ultimatum tot Servië.
19140725 – Oostenrijk mobiliseert gedeeltelijk (tegen Servië).
19140728 – Oostenrijk verklaart Servië den oorlog. Gedeeltelijke mobilisatie in Rusland.
19140731 – Algemeene mobilisatie in Rusland. Duitschland stelt Rusland een ultimatum.  Nederland mobiliseert. Algemeene mobilisatie in Oostenrijk.
19140801 – Algemeene mobilisatie in Duitschland. Duitschland verklaart Rusland den oorlog, Algemeene mobilisatie in Frankrijk en België.
19140801 – De Engelschen bezetten Togo
19140802 – Fransche vliegers in Duitschland. De Duitsche kruiser Augsburg bombardeert Libau.
19140802 – Fransche vliegers trekken naar Duitsland.
19140803 – Duitschland verklaart Frankrijk en België den oorlog. De Engelsche vloot gemobilisseerd. Italië legt een verklaring van onzijdigheid af.
19140804 – Engeland verklaart Duitschland den oorlog. Duitsche troepen rukken bij het vierlandenpunt België binnen. Het Engelsche leger gemobiliseert.
19140805 – De Duitschers vallen Luik aan.
19140805 – De Engelsche kruiser Amphion boort den Duitschen mijnenlegger Königin Luise in den grond. Daarna stoot de Amphion op een mijn en zinkt.
19140806 – De Duitsche troepen trekken over de Fransche grens. De Russische cavalerie overschrijdt de Duitsche grens, Oostenrijk verklaart Rusland den oorlog.
19140807 – De Duitsers bezetten de stad Luik.
19140807 – Montenegro verklaart Oostenrijk den oorlog.
19140808 – De Fransen trekken in den Elzas de Duitse grens over en bezetten Mulhouse.
19140809 – De U15 in den grond geboord
19140810 – De Fransen ontruimen Mulhouse.
19140812 – Duitsland vraagt België opnieuw om ongehinderde doortocht.
19140813 – Engeland gevolgd door Frankrijk, verklaart Oostenrijk Hongarije den oorlog.
19140814 – De Engelschen verschijnen voor Dar-es-Salem
19140815 – Gevecht bij Dinant.
19140815 – Japan stelt Duitschland een ultimatum.
19140816 – Alle forten van Luik blijken in Duitse handen te zijn, de Belgische regering naar Antwerpen verplaatst, de Afrikaanse troepen in Frankrijk.
19140817 – De Oostenrijksche kruiser Zenta door de Franschen vernietigd
19140818 – Het Belgische veldleger trekt op Antwerpen terug.
19140819 – De Russen bezetten Guimbinnen.
19140820 – De Duitsers bezetten Brussel.
19140821 – De Duitsers dringen de Fransen tussen Metz en de Vogezen achteruit, het leger van den kroonprins drijft de Fransen aan beide zijden van Longwy terug.
19140822 – De concentratie van het Duitse leger wordt verklaard.
19140822 – De Russen bezetten Goldap.
19140823 – De Russen bezetten Insterburg en dringen in Oostelijk Galicië.
19140823 – Het leger van Albrecht van Wurtemberg werpt de Fransen over de Semois, Lunéville door de Duitsers bezet.
19140823 – Japan verklaart Duitschland den oorlog.
19140824 – De Belgen doen een uitval uit Antwerpen.
19140824 – De oostenrijkse kruiser Kaiserin Elisanbeth krijgt bevel om voor Tsingtas mee te vechten.
19140825 – De Russen dringen Boekowina binnen.
19140825 – Een zeppelin werpt bommen op Antwerpen, Duitse cavalerie dringt in de buurt van Rijsel Frankrijk binnen.
19140825 – Een Zeppelin werpt bommen op Antwerpen. Talrijke dooden groote schade.
19140826 – Namen valt, Longwy valt, Leuven verwoest, de Fransen ontruimen den Boven Elzas, nieuw ministerie in Frankrijk.
19140826 – Tilsit, Nordenburg, Bisschofsburg en Lensburg door de Russen bezet.
19140827 – De Duitsche hulpkruiser Wihelm der Grosse in den grond geboord.
19140828 – Bij Helgoland worden drie duitsche kruisers door de Engelschen vernietigd
19140828 – De Russen bezetten de overgangen over de Alle en Allenstein, ze naderen Koningsbergen en Lemberg.
19140828 – Het leger van Albrecht van Wurtemberg trekt bij Mézières over de Maas. Het leger van de Duitse kroonprins heeft een aanval der Fransen afgeslagen en trekt naar de Maas, de Duitse linkervleugel trekt op in de richting van Epinal, het Engelse leger wordt ten noorden van St Quentin teruggeslagen, het leger der Fransen en Engelsen trekt op de Somme terug, Manonvillers valt.
19140829 – Het leger van generaal von Hindenburg behaalt eene belangrijke overwinning bij de Masurische meren. De Russen moeten Pruisen ontruimen.
19140829 – Turkije mobiliseert.
19140831 – Het leger van von Bûlow drijft bij St Quentin een Franse strijdkracht terug, Generaal von Hausen dringt bij Rethel tot de Aisne door. Albrecht van Wurtemberg heeft over de Maas moeten terugtrekken, maar heeft vervolgens die rivier voor de tweede maal overschreden, het fort van Ayvelles is gevallen, de Duitse kroonprins trekt over de Maas, Montmédy is gevallen, de bezetting is gevangen genomen. Givet is gevallen.